Асоціація психіатрів України

БІБЛІОТЕКА АСОЦІАЦІЇ ПСИХІАТРІВ УКРАЇНИ

Адреса: вул. Миропільська, 8, 02912, Київ, Україна

Бібліотека працює: понеділок, вівторок, середа, п’ятниця з 10:00 до 16:30

E-mail: library@ukrpsychiatry.org, тел. +380 44 339 95 20


При Асоціації психіатрів України працює бібліотека, фонд якої нараховує понад 25 тис. примірників літератури найрізноманітнішої тематики - із анатомії і фізіології нервової системи, неврології, фармакології, наркології, організації охорони здоров'я, психології, психотерапії, психоаналізу, а також з питань права, по соціології і соціальної роботи, з філософії, історії та літературознавства. Це навчальні посібники та керівництва, довідники та енциклопедії, словники, монографії, видані в різний час і в багатьох країнах російською, українською, англійською, німецькою, французькою, іспанською мовами. Фонд бібліотеки постійно поповнюється за рахунок нових надходжень, тому, поряд з раритетними виданнями, в ній представлені основні новинки, що видаються у провідних світових видавництвах, що спеціалізуються на випуску літератури з психіатрії, психології, психотерапії і т.п. Бібліотека також має в своєму розпорядженні великий фонд періодичних видань, який також регулярно поповнюється.

Літературу в бібліотеці систематизовано за рубриками та введено в електронний каталог, що полегшує читачеві пошук і відбір. Для створення найбільш сприятливих умов, обслуговування читачів здійснюється не тільки в читальному залі, а й на абонементі. Термін, на який видаються книги, в кожному випадку обговорюється з читачем. Як правило, цей термін складає два тижні. У разі необхідності, можна безкоштовно зробити ксерокопію журнальної статті або частини книги. Користуватися бібліотекою можуть як дипломовані фахівці, так і студенти.

З перших днів роботи бібліотеку очолює професіонал бібліотечної справи, головний бібліотекар Сергій Станіславович Скульський.


БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО БІБЛІОТЕКИ
АСОЦІАЦІЇ ПСИХІАТРІВ УКРАЇНИ

2000 р.

2005 р.

2010 р.

2015 р.

2001 р.

2006 р.

2011 р.

2016 р.

2002 р.

2007 р.

2012 р.

2017 р.

2003 р.

2008 р.

2013 р.

 2018 р.

2004 р.

2009 р.

2014 р.

2019 р.