Асоціація психіатрів України

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

2011 год

 1. СТАН ДОТРИМАННЯ ПРАВ ДІТЕЙ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР. РЕЗУЛЬТАТИ ПІЛОТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. Проект “Дослідження дотримання прав дітей національних меншин в Україні”. – К.: Фонд “Відкрита політика” за підтримки посольства Швейцарії в Україні, 2009. – 51 с.
 1. НЕПОЧУТІ ГОЛОСИ – ПРОБЛЕМИ ІММІГРАЦІЇ, ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ. Проект “Надати голос тим, хто не має права голосу: опитування етнічних (нетрадиційних) меншин в Україні з метою вивчення їх потреб”. – К.: Сфера, 2008. – 99 с.
 1. АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ДІТЕЙ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН ТА ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОГО ДІАЛОГУ. Проект “Формування міжкультурного діалогу в дитячому середовищі”. – К.: Видання Фонду “Відкрита політика” за підтримки посольства Швейцарії в Україні, 2009. – 63 с.
 1. ПРЕЗИДЕНТ АБДУЛ КАЛАМ. Вибрані твори. Переклад українською мовою. – К.: Сфера, 2008. – 160 с.
 1. ЕПІДЕМІЇ АЛКОГОЛІЗМУ ТА НАРКО-ТОКСИКОМАНІЙ В ДЗЕРКАЛІ МЕДИЧНОЇ СТАТИСТИКИ МОЗ УКРАЇНИ. (Аналітично-статистичний довідник 1990 – 2008 рр.) – К.-Харків: Міністерство охорони здоров’я України, Центр медичної статистики України, АМН України, ДУ “Інститут неврології, психіатрії та наркології України”, Відділ соціальної і клінічної наркології, 2009. – 168 с.
 1. СБОРНИК КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ. - К.: Видавничий дім «Здоров’я України”, 2009. – 217 с.
 1. FAULK’S BASIC FORENSIC PSYCHIATRY. Third Edition. /Revised by J.H.Stone, M.Roberts, J.O’Grady & A.V.Taylor with K.O’Shea. – Oxford: Blackwell Science, 2000. – 318 p.
 1. HILL JONATHAN – ed., MAUGHAN BARBARA – ed. Conduct in Childhood and Adolescence. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001. – 581 p.
 1. CITRON KENNETH – ed., BROUILLETTE MARIE-JOSEE – ed., BECKETT ALEXANDRA – ed. HIV and Psychiatry. Training and Resource Manual. Second Edition. – Cambridge: Cambridge University Press, 2005. – 346 p.
 1. FERNANDEZ FRANCISCO, RUIZ PEDRO. Psychiatric Aspects of HIV/AIDS. – Philadelphia-Tokyo: Lippincott Williams & Wilkins, 2006. – 440 p.
 1. РЕАБІЛІТАЦІЯ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ. (Збірник нормативно-правових документів відповідно до Закону України “Про реабілітацію інвалідів в Україні”). (Випуск 1). – К.: Всеукраїнське громадське соціально-політичне об’єднання “Національна Асамблея інвалідів України”, 2007. – 179 с.
 1. ЖІНКА І ЗДОРОВ’Я. У 4 т. Т.3. / За ред. Марлен Б. Голдман, Морін К.Гетч. – Пер. з англ. – К.: Сфера, 2009. – 468 с.
 1. ПОКАЗНИКИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ТА ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИХ УСТАНОВ м.КИЄВА ТА УКРАЇНИ. (Архівні дані 1845-1947 років). Інформаційно-аналітичний огляд 1990-2005 рік. – К.: Всеукраїнська асоціація керівників психіатричних закладів медичного забезпечення КМДА, Київська міська клінічна психоневрологічна лікарня №1, 2006. – 78 с.
 1. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ м.КИЄВА за 2009 РІК (статистичні матеріали). – К.: Головне управління охорони здоров’я та медичного забезпечення м.Києва, Київська міська клінічна психоневрологічна лікарня №1, Київський міський науковий інформаційно-методичний центр з організації психіатричної допомоги, 2010. – 76 с.
 1. БУРАВЛЁВ В.В. Психиатрические афоризмы и мысли. – Донецк: «Донеччина», 2009. – 194.
 1. NEY PHILIP G., PEETERS MARIE A. Gleboko zranieni. Wyjasnienie glebokich zranien wynikajacych z aborcji i przemocy wobec dziecka. Cz. II. Przewodnik do cwiczen. – Canada: Wydawnictwo PIONIER VICTORIA, 2010. – 135 p.
 1. СИСТЕМА НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ В УКРАЇНІ: спроба аналізу. – К.: АПУ, 2010. – 72 с.
 1. ТИМОШЕНКО В.А. Формування системи національної та міжнародної протидії сучасному наркобізнесу. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. – Харків: Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 2006. – 36 с.
 1. ТИМОШЕНКО В.А. Наркобізнес: національна та міжнародна протидія новим викликам. Монографія. – К., 2006. – 456 с.
 1. МЕНЖУЛІН ВАДИМ. Біографічний підхід в історико-філософському пізнанні. – К.:НаУКМА; Аграр Медіа Груп, 2010. – 455 с.
 1. ЗАЛИКИНА А.С. Общий уход за больными. (Учебное пособие). – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 1979. – 280 с., илл.
 1. ЛЕОНТЬЕВА Н.Н., МАРИНОВА К.В. Анатомия и физиология детского организма. (Основы учения о клетке и развитии организма, нервная система, опорно-двигательный аппарат): Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Педагогика и психология (дошк.)». – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1986. – 287 с., илл.
 1. МИХАЙЛЕНКО П.П., КОНДРАТЬЄВ Я.Ю. Історія міліції України у документах і матеріалах: У 3-х т. – К.: Генеза, 1997. – Т.1: 1917-1925. – 504 с., іл.
 1. МИХАЙЛЕНКО П.П., КОНДРАТЬЄВ Я.Ю. Історія міліції України у документах і матеріалах: У 3-х т. – К.: Генеза, 1997. – Т.2: 1926-1945. – 1999. – 412 с., іл.
 1. КОРКИНА М.В., ЦИВИЛЬКО М.А., МАРИЛОВ В.В. Нервная анорексия. – М.: Медицина, 1986. – 176 с., илл.
 1. МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ АНКСИОЛИТИЧЕСКИХ, ПРОТИВОСУДОРОЖНЫХ И СНОТВОРНЫХ СРЕДСТВ / Андронати С.А., Яворский А.С., Чепелев В.М. и др. – К.: Наукова думка, 1988. – 256 с.
 1. ГЛОССАРИЙ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ И СОСТОЯНИЙ. (Методическое пособие для унифицированной клинической оценки психопатологических состояний). – М.: НИИ профилактической психиатрии, 1990. – 112 с.
 1. ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ. /Отв. ред. Н.Берковитц; Пер. с англ под ред.К.В.Григорьева. – М.: Аспект Пресс, 1998. – 254 с. – (Серия «Социальная работа в меняющемся мире». Ред. серии Ш.Рамон). – (Программа «Высшее образование»).
 1. АЛАДЖАЛОВА Н.А. Психофизиологические аспекты сверхмедленной ритмической активности головного мозга. – М.: Наука, 1979. – 214 с.
 1. ПОПОВ А.К. Невриты лицевого нерва. – Л.: Медицина, 1968. – 119 с.
 1. ЛЕБЕДИНСКАЯ К.С. Психические нарушения у детей с патологией темпа полового созревания. – М.: Медицина, 1969. – 155 с.
 1. ПОРТЕР МАЙКЛ, ТАЙСБЕРГ ЭЛИЗАБЕТ ОЛЬМСТЕД. Переосмысление системы здравоохранения. Как создать конкуренцию, основанную на ценности и ориентированную на результат. – К.: Издательство Алексея Капусты (подразделение «Агентства «Стандарт»), 2007. – 620 с.
 1. ГЛОБАЛЬНЕ ОПИТУВАННЯ ДОРОСЛИХ ЩОДО ВЖИВАННЯ ТЮТЮНУ (GATS). Звіт за результатами дослідження “Україна 2010”. – К., 2010. – 160 с.
 1. НЕСТЕРЕНКО ТАМАРА. Возвращённые из небытия. Невыдуманные истории людей, бросивших наркоманию. – Днепропетровск: Пороги, 2001. – 236 с.
 1. ЛЫСЕНКО И.П., САВЧЕНКО В.П., ЧЕРЕДНИКОВ А,П. Добровольное рабство. О наркомании и токсикомании. – К.: Акмис, 1996. – 80 с.
 1. МОНИТОРИНГ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ИНВАЛИДОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ПСИХИАТРИЧЕСКИХ БОЛЬНИЦАХ ПОЛУОСТРОВА КРЫМ.  Отчёт по результатам мониторинга. – Украина, АР Крым, Евпатория: «ЮЗЕР», 2010 – 40 с.
 1. ЛИХТЕРМАН ЛЕОНИД. Продолжение «Здесь-4». – М.: «Т.М.Андреева», 2010. – 263 с.
 1. ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ВИСОКОГО РІВНЯ СМЕРТНОСТІ В УКРАЇНІ.  К.: ВЕРСО-04, 2010. – 60 с.
 1. РУХ ОПОРУ В УКРАЇНІ: 1960-1990. Енциклопедичний довідник / Передм. Осипа Зінкевича, Олеся Обертаса. – К.: Смолоскип, 2010. – 804 с., 56 іл.
 1. ДЕНЕКО МАКСИМ ОЛЕКСІЙОВИЧ. Епідеміологія, клініка та лікування гострих алкогольних психозів з урахуванням геліогеофізичних факторів і біологічних ритмів. Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук. – К.: Український науково-дослідний інститут соціальної та судової психіатрії, 1999. – 19 с.
 1. ЗОЛОТАРЕНКО РУСЛАНА МИКОЛАЇВНА. Неврозогенез невротичних розладів (чинники, механізми, лікування). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. – К.: Український науково-дослідний інститут соціальної та судової психіатрії, 1999. – 19 с.
 1. БЕРН ЭРИК. Трансакционный анализ и психотерапия. – Санкт-Петербург: «Братство», 1992. – 224 с.
 1. ЗЕЙГАРНИК Б.В. Теория личности Курта Левина. – М.: Издательство Московского университета, 1981. – 118 с.
 1. ЗУРАБАШВИЛИ А.Д.  Проблемы психологии и патопсихологии личности. – Тбилиси: «Мецниереба», 1967. – 150 с.
 1. КЛЯЙН МЕЛАНИ, АЙЗЕКС СЮЗН, РАЙВЕРИ ДЖОАН, ХАЙМАНН ПАУЛА. Развитие в психоанализе. /Пер. с англ. Д.В.Полтавец, С.Г.Дурас, И.А.Перелыгин; сост. и научн. ред. И.Ю.Романов. – М.: Академический проект, 2001. – 512 с. – («Психология детства»).
 1. БАБКИН П.С. Рефлексы и их клиническое значение. – М.: «Медицина», 1973. – 163 с.
 1. БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ: (Руководство для врачей) /Под ред. П.В.Мельничука. – Т.1. – М.:Медицина, 1982. – 368 с., илл.
 1. SHAW JON A. – ed. Sexual Aggression. – Washington-London: APP, 1999. – 343 p.
 1. Юрьева Л.Н. Шизофрения. Клиническое руководство для врачей. -  Днепропетровск: Изд-во «Новая идеология», 2010. – 244 с.
 1. ПЕРВЫЙ ПСИХОТИЧЕСКИЙ ЭПИЗОД (ПРОБЛЕМЫ И ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ). /Под ред. И.Я.Гуровича, А.Б.Шмуклера. – М.: ИД «МЕДПРАКТИКА-М», 2010. – 544 с.
 1. ОЧЕРКИ КЛИНИЧЕСКОЙ НЕЙРОПСИХИАТРИИ. /Под ред. В.Н.Краснова, В.В.Калинина, И.В.Доровских. – М.: Граница, 2010. – 216 с.
 1. КРАСНОВ В.Н. Расстройства аффективного спектра. – М.: Практическая медицина, 2011. – 432 с., илл.
 1. RICHARD REYNOLDS – ed., STONE JOHN – ed. On Doctoring. Stories, Poems, Essays. – New York-Singapore: Simon & Schuster, 1991. – 428 p.
 1. ГОЛОВАХА Е.И., ПАНИНА Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. – К.: Издательство политической литературы Украины, 1989. – 189 с.
 1. КИМ ЮЛИЙ. Летучий ковёр. Песни для театра и кино. – М.: «Киноцентр», 1990. – 175 с.
 1. ЧУДАКОВА М.О. Рукопись и книга. Рассказ об архивоведении, текстологии, хранилищах рукописей писателей. Книга для учителя. – М.: «Просвещение», 1986. – 176 с., илл.
 1. ФРАНК С.Л. Духовные основы общества. Введение в социальную философию. – Нью-Йорк: Посев, 1988. – 314 с.
 1. ЛОСЕВ А.Ф. Страсть к диалектике. Литературные размышления философа. – М.: Советский писатель, 1990. – 320 с.
 1. ЄВГЕН СВЕРСТЮК. Блудні сини України. – К.: Товариство “Знання” України, 1993. – 256 с., іл.
 1. КОНКВЕСТ РОБЕРТ. Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор. – К.: “Либідь”, 1993. – 384 с., іл.
 1. ГОЛОВАХА ЕВГЕНИЙ. Возвращение Н.Паниной: Сборник стихотворений. – К.: Факт, 2008. -  124 с.
 1. СУСЛОВА О.І., ЛАЗАРЕНКО О.О., АХТИРСЬКА Н.О. Захист прав жінок та дітей судовими та правоохоронними органами в Україні. /За ред. Христової Г.О. – К.: Тютюкін, 2010 – 336 с.
 1. МІШИЄВ В.Д., СОСІН І.К., ОВЧАРЕНКО М.О., ЄРШОВА О.А. Наркологія: актуальні питання. – Львів: Медицина світу, 2010 – 280 с.
 1. КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ: Упрощённый текст для людей с интеллектуальной недостаточностью.  Сумы: Университетская книга; К.: ВГО «Коалиция», БО «Джерела»,  2010. – 103 с.
 1. КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРАВА ІНВАЛІДІВ. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН  №61/106, прийнята на шістдесят першій сесії ГА ООН. Офіційний переклад. – Вінниця, 2010. – 40 с.
 1. ХОЛОДНИЦЬКА Х. Програма навчального курсу для груп само адвокатування прав та інтересів осіб з інтелектуальною недостатністю /За ред. Мойорової Н.В. – К.: БТ “Джерела”, ВГО  “Коаліція”, 2009. – 108 с.
 1. РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ: УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ. – К.:ВГО “Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю”, 2010 – 40 с.
 1. ЗБІРНИК ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ З РЕАБІЛІТАЦІЇ/АБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ, ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ ТА ОСІБ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ. – Суми: Університетська книга, 2009. – 92 с.
 1. СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ІНВАЛІДІВ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ: СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВИЙ ПАТРОНАЖ. – К.: ВГО “Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із інтелектуальною недостатністю”, БТ “Джерела”, 2007. – 129 с.
 1. ПУБЛІЧНА ДИПЛОМАТІЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ОСІБ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ. – К.: ВГО “Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю”, 2009. – 188 с.
 1. НАЦІОНАЛЬНА ПЛАТФОРМА НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ДЕРЖАВИ ПЕРЕД ГРОМАДЯНАМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ ЗА КОНВЕНЦІЄЮ ООН ПРО ПРАВА ІНВАЛІДІВ. – К.: ВГО “Коаліція”, 2010. – 85 с.
 1. БУДИНКИ ПІДТРИМАНОГО ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ. Методичний посібник. /Заг. ред. М.Зварника. – Львів: “Колесо”, 2010. – 96 с.
 1. СИСТЕМА КЕРОВАНОГО НАВЧАННЯ: інформаційно-методичний посібник для батьків, педагогів та реабілітологів /Упор. Т.М.Луценко. – [2-е вид., перероб. та доп.]. – Суми: Університетська книга, 2009. – 76 с.
 1. СЕКСОПАТОЛОГИЯ: Справочник /Васильченко Г.С., Агаркова Т.Е. и др; Под ред. Г.С.Васильченко. – М.:Медицина, 1990. – 576 с., илл.
 1. КУРКОВ А.Ю. География одиночного выстрела: Роман в 3 кн. – Харьков: Фолио, 2003. – 798 с.
 1. ДАШКОВА ЕКАТЕРИНА. Записки 1743-1810. – Л.: Наука, 1985. – 287 с.
 1. ДОМБРОВСКИЙ ЮРИЙ. Хранитель древностей. Роман. Новеллы. Эссе. – М.: Известия, 1991. – 224 с.
 1. СОЛОВЕЙЧИК С. Педагогика для всех. Книга для будущих родителей. – М.: Детская литература, 1987. – 367 с.
 1. СУОРЦ Кл.Э. Необыкновенная физика обыкновенных явлений: Пер. с англ. В 2-х т. Т.2. – М.: Наука, 1987. – 384 с., илл.
 1. ЯБЛОКОВ А.В., НЕСТЕРЕНКО В.Б., НЕСТЕРЕНКО А.В., ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ Н.Е. Чернобыль: последствия катастрофы для человека и природы. – 3-е изд., доп. и перераб. – К.: Универсариум, 2011. – 592 с., илл.
 1. КАРПАН Н.В. От Чернобыля до Фукусимы. Документальная повесть. – К.: С.Подгорнов, 2011. – 362 с., илл
 1. КОВАЛЬСЬКИЙ В.С. Охоронна функція права як соціальний правовий феномен. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2011. – 36 с.
 1. ГОГОЛЬ МИКОЛА. Зібрання творів у семи томах. Том перший. – К.: Наукова думка, 2008. – 254 с.
 1. ГОГОЛЬ МИКОЛА. Зібрання творів у семи томах. Том другий. – К.: Наукова думка, 2008. – 236 с.
 1. ГОГОЛЬ МИКОЛА. Зібрання творів у семи томах. Том третій. – К.: Наукова думка, 2008. – 195 с.
 1. ГОГОЛЬ МИКОЛА. Зібрання творів у семи томах. Том четвертий. – К.: Наукова думка, 2009. – 230 с.
 1. ГОГОЛЬ МИКОЛА. Зібрання творів у семи томах. Том п’ятий. – К.: Наукова думка, 2009. – 355 с.
 1. СТЕЦОВСКИЙ ЮРИЙ. История советских репрессий. Том 1. – М.: «Знак-СП», 1997. – 600 с.
 1. СТЕЦОВСКИЙ ЮРИЙ. История советских репрессий. Т. 2. – М.: «Знак СП», 1997. – 433 с.
 1. ДЕКАРТ РЕНЕ. Метафізичні розмисли /Пер. з фр. З. Борисюк та О. Жупанського. – К.: ЮНІВЕРС, 2000. – 304 с.
 1. ПАПА І УКРАЇНА. Красюк О. Правдива людина., Гайворонський О. Від Риму до Криму. – К.: Видавництво “Дуліби”, 2005. – 152 с.
 1. ПЕТРОВ В. Діячі української культури /1920-1940 рр./ - жертви більшовицького терору. (Коштом п. Лідії Яців). – К.: Видавництво “Воскресіння”, 1992. – 79 с.
 1. ЩЕРБАК ЮРІЙ. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина XV – середина XVII ст. – К.: Видавничий дім “КМ Academia”, 2000. – 300 с., іл..
 1. ТВОРЧІСТЬ ЗА ГРАТАМИ: пісні, вірші та проза засуджених /за редакцією О.В.Терещука, В.І.Кривуші, С.І.Костенка. Книга для широкого кола читачів. – К.: “МП Леся”, 2000. – 144 с., іл.
 1. ШЕВЧЕНКО ТАРАС. Кобзар. – Видання п’яте, повне. – Переяслав-Хмельницький: “Кобь”, 2005. – 163 с. – Репринтное издание. – Кобзарь. Т.Шевченка. – Санктпетербург. 1840. В типографіи Е.Фишера.
 1. КЕЛЛІ ЛІЗ. Насильство щодо жінок і дітей. Новий погляд на поліцейську діяльність, її інноваційність та професіоналізм. Посібник. – Львів: Астролябія, 2011. – 176 с.
 1. ОЦІНКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ВІКОВОЇ ГРУПИ 10-19 РОКІВ, ЩО ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ГРУП РИЗИКУ. – К.: ЮНІСЕФ, Укр. ін-т соц. дослідж. ім.. Яременка, 2011. – 48 с.
 1. НОВА ВЛАДА: ВИКЛИКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ. – К.: “К.І.С.”, 2011. – 260 с.
 1. МИСЯК С.А. Практическое пособие по медицинской, социальной и трудовой реабилитации онкологических больных и инвалидов /Изд. второе, перераб. и доп. – Херсон: «Айлант», 2002. -  216 с.
 1. ГОЛОВАХА ЄВГЕН. Наталія Вікторівна Паніна: Життя, наукова діяльність, шлях у майбутнє. – К.: Факт, 2007. – 184 с., іл.
 1. LUFT BENJAMIN J. We’re not Leaving. 9/11 Responders Tell Their Stories of Courage, Sacrifice, and Renewal. – N.Y.: Greenpoint Press, 2011. – 302 p.
 1. MONITORING PLACES OF DETENTION: A PRACTICAL GUIDE FOR NGO’s. – Geneva: Association for the Prevention of Torture, 2002. – 184 p.
 1. РУКОВОДСТВО ПО СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ПЫТОК И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ. Статья 3 Европейской Конвенции по защите прав человека. – Geneva: Association for the Prevention of Torture, 2002. – 64 p.
 1. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  Сборник международных стандартов, касающихся предварительного заключения. - Нью-Йорк, Женева:ООН, 1994. – 138 с.
 1. ЯКУБИК А.Я. Истерия. Методология. Теория. Психопатология. /Пер. с польск. М.Г.Лепилина. – М.: Медицина, 1982. – 344 с.
 1. ЗАХАРОВ А.И. Неврозы у детей и психотерапия. – Санкт-Петербург: СОЮЗ, 1998. – 336 с.
 1. УШАКОВ Г.К. Детская психиатрия. – М.: Медицина, 1973. – 392 с.
 1. БУРЛАЧУК Л.Ф. Исследование личности в клинической психологии. (На основе метода Роршаха). – К.: Вища школа, 1979. – 176 с.
 1. СИНИЦКИЙ В.Н. Депрессивные состояния. (Патофизиологическая характеристика, клиника, лечение, профилактика). – К.: Наукова думка, 1986. – 272 с.
 1. НЕПЛОХ Я.М. Человек, познай себя! Записки психиатра. – Санкт-Петербург: Наука, 1991. – 208 с.
 1. ДЖАКСОН ГИРАМ. Полный курсъ изученія гипнотизма, месмеризма, терапевтики внушенія, леченія и воспитанія в сонном состояніи. – С.Петербургъ: Психологическое книгоиздательство Ванъ Тайль Даніельса. – 160 с. – РЕПРИНТНОЕ ИЗДАНИЕ. – Кировоград: «Планета», 1991.
 1. ВОПРОСЫ ПЕДОЛОГИИ И ПСИХОНЕВРОЛОГИИ. Сборник статей Государственного медико-педологического института НКЗ. – Под ред. ПРАВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА. – М., 1924. – 160 с.
 1. БЕЛЯЕВ И.И. Очерки психогигиены. – М.: Медицина, 1973. – 231 с.

 

 1. РУБИНШТЕЙН С.Я. Психология умственно отсталого школьника. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1979. – 192 с.
 1. СВЯДОЩ А.М.  Неврозы. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 1982. – 368 с.
 1. ЛЯПИДЕВСКИЙ С.С., ШОСТАК Б.И.  Клиника олигофрении. – М.: Просвещение, 1973. – 136 с., илл.
 1. ТЕЛЕШЕВСКАЯ М.Э.  Неврастения. – К.: Здоровья, 1988. – 168 с.
 1. БАЧЕРИКОВ Н.Е. Клиника и профилактика психических заболеваний. – К.: Здоровья, 1980. – 184 с. – (Б-ка практ. врача).
 1. ЗЕЙГАРНИК Б.В., БРАТУСЬ Б.С.  Очерки по психологии аномального развития личности. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. – 169 с.
 1. УКРАИНСКИЙ ХАРАКТЕР. (Характерные социально-психологические особенности населения Украины). Аналитический доклад. – К.: Центр социальных исследований «СОФИЯ», 2011. – 79 с.
 1. ГОЛОВАХА ЕВГЕНИЙ. Игра с классиком. Книга для думающих людей. – К.: Институт социологии, 2010. – 220 с., илл.
 1. СОЦІОЛОГІЯ І СУСПІЛЬСТВО СЬОГОДНІ. Матеріали Міжнародних соціологічних читань пам’яті Н.В.Паніної. /За наук. ред Є.І.Головахи та О.Г.Стегнія – К.: Інститут соціології НАНУ, 2009. – 230 с.
 1. БУРАВЛЁВ В.В. Клиническая психиатрия в высказываниях известных психиатров. – Донецк: Донбасс, 2011. – 440 с.
 1. ЛИПА К.А., РУДЕНКО О.В. Військо Богдана Хмельницького. – К.: Наш час, 2010. –63 с.
 1. КУЗЬМИЧ С., ЛИПА К., ПИСАРЄВ О., РУДЕНКО О. Союзники і супротивники. Армії сусідів України у XVII столітті. – К.: Наш час, 2010. – 79 с.
 1. ОЛЬГОВСЬКИЙ С. Володарі степу. Військова справа й озброєння скіфів VII  ст. до н. е. – К.: Наш час, 2010. – 128 с., іл.