Асоціація психіатрів України

НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Створення центру медико-соціальної реабілітації

 У 1999 р. громадські організації «Асоціація психіатрів України», благодійні фонди «Касталія» і «Віта» разом з іноземним партнером – Міжнародним фондом «Женевська ініціатива в психіатрії» підготували проект з метою залучення професіоналів, пацієнтів та їхніх родичів до розробки та впровадження в практику нових підходів до реабілітації людей з психічними розладами. В результаті був створений унікальний Центр медико-соціальної реабілітації. В даний час він є структурним підрозділом Київської міської клінічної психоневрологічної лікарні N 1. Реабілітаційна допомога в Центрі базується на принципах мультидисциплінарного підходу, який забезпечує комплексність медико-соціальної допомоги психічно хворим.

Співпраця зі ЗМІ, громадськими та державними представниками

Проводяться «круглі столи», прес-конференції і т. д., що мають за мету запобігання порушенню прав людини щодо психіатричних пацієнтів і членів їх сімей. В результаті роботи з журналістами раніше «заборонені» питання психіатрії стали відкритими: тепер вони представлені в безлічі газет і журналів, телевізійних і радіопрограмах. Співробітники АПУ регулярно беруть участь в телевізійних і радіопередачах. Таким чином здійснюється лобіювання громадської думки.