Асоціація психіатрів України

ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРОЕКТИ АПУ

Соціологічне дослідження

Проект «Україна: Національне опитування закладів, що надають лікувально-реабілітаційну допомогу особам з розладами, пов’язаними з вживанням психоактивних речовин»

Дослідження «Національне опитування закладів, що надають лікувально-реабілітаційну допомогу особам з розладами, пов’язаними з вживанням психоактивних речовин», яке було проведено 2017-2018 року Асоціацією психіатрів України на замовлення SAMHSA. В звіті представлені результати аналізу діяльності державних та недержавних закладів та організацій, що надають лікувально-реабілітаційну допомогу особам з розладами, пов’язаними з вживанням психоактивних речовин.


 

Проект «Національне опитування установ Державної кримінально-виконавчої служби України до надання лікувально-реабілітаційної допомоги особам з розладами, пов’язаними з вживанням психоактивних речовин»

Дослідження «Національне опитування установ Державної кримінально-виконавчої служби України до надання лікувально-реабілітаційної допомоги особам з розладами, пов’язаними з вживанням психоактивних речовин», яке було проведено Асоціацією психіатрів України 2017-2018 року на замовлення SAMHSA, за сприяння Міністерства юстиції України. В звіті представлені результати аналізу діяльності установ Державної кримінально-виконавчої служби України: установи виконання покарань, слідчі ізолятори, медичні частини колоній, багатопрофільні та спеціалізовані лікарні Міністерства юстиції України щодо надання лікувально-реабілітаційної допомоги особам з розладами, пов’язаними з вживанням психоактивних речовин.


 

 Проект «Перше всеукраїнське дослідження потреб у навчанні серед фахівців, які працюють в сфері надання консультативних, лікувальних або реабілітаційних послуг людям з розладами, які пов’язані з вживанням психоактивних речовин»

Дослідження «Перше всеукраїнське дослідження потреб у навчанні для фахівців, які працюють в сфері надання консультативних, лікувальних або реабілітаційних послуг людям з розладами, які пов’язані з вживанням психоактивних речовин», яке було проведено Асоціацією психіатрів України 2017-2018 року на замовлення SAMHSA. В звіті представлені результати аналізу зацікавленості фахівців в оволодінні знаннями та навичками обстеження та діагностики, профілактики та лікувально-реабілітаційної допомоги, в т.ч. фармакологічних та нефармакологічних методах терапії залежності від психоактивних речовин та коморбідних розладів.

Економічні дослідження

Проект: «Надання базових економічних обґрунтувань діяльності з реорганізації інфраструктури психіатричної допомоги».

Епідеміологічні дослідження

Проекти: «Психічне здоров'я дітей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС: досвід епідеміологічного дослідження»; «Алкоголізм і психічні захворювання в Україні».

Історичні дослідження

Проводяться дослідження історичних питань психіатрії в дореволюційний і в радянський період. Вивчаються документи, що залишилися після розпаду СРСР в архівах КДБ. Ведеться збір інформації від жителів України, які піддавалися примусовому лікуванню в психіатричних лікарнях СРСР через свої релігійні та політичні переконання.

Адаптація МКБ-10 в Україні (спільна робота з психіатрами США)

Участь в реформуванні психіатричної служби України.