Асоціація психіатрів України

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ В БІБЛІОТЕКУ 2019 г.

1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАДАННЯ ПЕРШОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ. / Заг ред. Іванова О.Л. – К.: Відродження, ПРООН, 2014 – 44 с.
2. ПЕРША ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА. Керівництво щодо роботи. – Львів: Друкарські куншти, 2015. – 184 с.
3. ГІРНИК А.М. – Основи конфліктології. – К.: «Києво-Могилянська академія», 2010. -222 с.
4. OGIEN MAJDANU. Dzennik Rewolucji 21.11.2013 – 22.02.2014. – Warszawa, 2015. – 141 s.
5. МАЙДАН ВІД ПЕРШОЇ ОСОБИ. Мистецтво на барикадах. – К.: Український інститут національної пам’яті, 2016. – 302 с.
6. МАЙДАН ВІД ПЕРШОЇ ОСОБИ. 45 історій Революції гідності. – К.: Український інститут національної пам’яті, 2015. – 319 с.
7. ВАН ВОРЕН РОБЕРТ. Холодная война в психиатрии. Здравый смысл и его враги. – К.: «Наш формат», 2017. – 536с., илл.
8. НЕХАЙ РОСТЕ! ДЕСЯТЬ НЕБАЙДУЖИХ. Усні історії Майдану. / Н.Машталер, С.Глузман, Р. ван Ворен. – К.: Альтерпрес, 2019. – 272 с., іл.
9. МОЛДОВАН В.В. Судова риторика. Теорія і практика. Навчальний посібник. – 2-е видання, перероблене і доповнене. – К.: Юрінком Інтер, 2010. - 496 с.
10. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО. Науково-практичний коментар Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Законодавство. Методичні матеріали. /За заг. ред. О.В.Лавриновича, Міністра юстиції України. – К.» Юрінком Інтер, 2013. – 472 с.
11. ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. Науково-практичний коментар. / За ред. розробників проекту Цивільного кодексу України. – К.: Істина, 2004. – 928 с.
12. ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. Науково-практичний коментар. Із змінами та доповненнями станом на 1 січня 2008 р. /За заг. ред. Є.О.Харитонова, О.І.Харитонової, Н.Ю. Голубєвої. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 740 с.
13. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ (ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА, ПРАКТИКА). Науково-практичний посібник. /За заг. ред. доктора юридичних наук, професора С.Я.Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2008. – 1088 с. – (Серія «Процесуальні науки»).
14. БОНДАРЕНКО Г.І., ЄРМОЛАЄВА Е.П., ФЕДЬКО В.І., ЧУПРИНА О.В. Податкова служба України: події та люди. 20-річчю утворення Державної податкової служби України присвячується. – К.: «Фенікс», 2010. – 752 с.
15. КОНОВАЛОВА В.О., ШЕПІТЬКО В. Ю. Юридична психологія. Академічний курс. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 424 с.
16. ЗЕЙКАН Я.П. Адвокат: навички професії. Практичний посібник. – К.: КНТ, 2008. – 788 с.
17. ЕРОФЕЕВ ВЕНЕДИКТ. Вальпургиева ночь: пьеса. – СПб: Азбука, Азбука-Аттикус, 2012. – 160 с.
18. БЕРДИЧЕВСКИЙ ЯКОВ. Народ книги.(К истории еврейского библиофильства в России). – 3-е изд., испр. и доп. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2009. – 489 с.
19. СИДЕЛКОВСКИЙ А.Л., ДЮДИНА И.А. Прикладная неврология.Руководство. – К.: Паблиш Про, 2019. – 540 с.
20. СТАНИСЛАВСКИЙ К.С. Актерский тренинг. Работа актера над собой в творческом процес се переживания. Дневник ученика. – С.Пб: Прайм-ЕВРОЗНАК; Владимир: ВКТ, 2010. – 478 с., илл. – (Золотой фонд актерского мастерства. Актерский тренинг).
21. КРАКОВЯК ПЁТР, КШИЖАНОВСКИЙ ДОМИНИК, МОДЛИНЬСКА АЛЕКСАНДРА – ред. Тяжелобольной дома: лечение, уход, реабилитация. Хронические болезни. – Гданськ: Фонд «Люблю помогать», 2013. – 318 с.
22. ОСНОВИ ДОВГОТРИВАЛОГО ДОГЛЯДУ ЗА ПІДОПІЧНИМИ. Методичний посібник. – Благодійний фонд «Разом змінюємо світ», 52 с.
23. ТУРИНІНА О.Л. Практикум з психології. Навчальний посібник. –К.: Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2007. – 328 с., іл.