Асоціація психіатрів України

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ 2018 г.

 

 1. МОНІТОРІНГ МІСЦЬ НЕСВОБОДИ В УКРАЇНІ: стан реалізації національного превентивного механізму: доповідь за 2013 рік /Уповноважений Верховної Ради з прав людини. – К.: Уповноважений Верховної Ради з прав людини, 2013. – 200 с.
 2. БОУЕН ДЕННІС. Вступ до клінічної психології. /Курс лекцій. – Пер. з англ. О. Карабчук. – Київ: Горобець, 2018. – 152 с.
 3. БОНДАРЕНКО І., ХІНО Т. Українсько-японський, японсько-український словник. Навчальний словник японських ієрогліфів. – К.: Видавничий дім «Альтернативи», 1998. – 586 с.
 4. ДИАГНОСТИКА, КОРРЕКЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА КРИЗИСНЫХ СОСТОЯНИЙ У УЧАСТНИКОВ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ.  /Под ред. профессора Л.Н.Юрьевой. – Днепр: МЗ Украины, Государственное учреждение «Днепропетровская медицинская Академия Министерства здравоохранения Украины», 2017. – 204 с.
 5. КРИЗОВІ СТАНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: ДІАГНОСТИКА, КОРЕКЦІЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА. Навчальний посібник для лікарів-психіатрів, сімейних лікарів та медичних психологів. / За ред. професора Л.М.Юр’євої. – К.: Видавництво ТОВ «Галерея Принт», 2017. – 174 с.
 6. МОНІТОРІНГ ЗАКЛАДІВ СУДОВОЇ ПСИХІАТРІЇ В УКРАЇНІ. Підсумковий звіт. Грудень 2015. – К.: Програма розвитку ООН в Україні, 2016. – 26 с.
 7. ЯНСИ ФИЛИП. В поисках невидимого Бога. – М.: Триада, 2012. – 414 с.  
 8. СИДЕЛКОВСКИЙ А.Л. Врачебные ошибки и врачебные девиации. – К.: Клиника современной неврологии «Аксимед», Паблиш Про, 2018. – 176 с.
 9. НИКОЛОЗИ ДЖОЗЕФ Д. Стыд и утрата привязанности. Применение репаративной терапии на практике. /Пер. с англ. Олег Епимахов и Станислав Соколов. – Рівне: Дятлик Н., 2018. – 508 с.
 10. ТОПЧІЙ ВІТАЛІЙ. Доктор Брезме. Життя , присвячене людям. – Чернігів: Видавець Брагинець О.В., 2017. – 244 с.,іл. – (Серія «Видатні люди Чернігівщини»).
 11. РУКОВОДСТВО ПО ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ ПСИХИАТРИИ. В 2-х т. Том 1. / Под ред. Джозефа М. Рея; пер. с англ. К. Мужановского. – К.: Горобец, 2018. – 772 с., илл.
 12. ЮРЬЕВ Е. Депрессии – проблема человека и общества. – Днепр:  Журфонд, 2017. – 260 с.
 13. БОНДАРЕНКО СТАНІСЛАВ. Повітряне метро. – К.: «Фенікс», 2017. – 272 с., іл.
 14. БРАТ ВІКТОР. Діяння небожителів. Містерія-епос. – Луцьк: Ключі, 2011. – 252 с.
 15. РУКОВОДСТВО ПО ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ ПСИХИАТРИИ. В 2-х т. Том 2. /Под. ред. Джозефа М. Рея; пер. с англ. К. Мужановского. – К.: Горобец, 2018. – 632 с., илл.  
 16. ИСТОРИЯ ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА. Общие вопросы. Проблемы антропосоциогенеза. – М.: Наука, 1983. – 431 с.
 17. ТОДУРОВ Б.М., ГЛАГОЛА М.Д., ДЕМЯНЧУК В.Б. Тромбоэмболия легочной артерии: диагностика и хирургическое лечение. – К.: Четверта хвиля, 2018. – 128 с., илл.
 18. РЕКОМЕНДАЦІЇ ІЗ УДОСКОНАЛЕННЯ ПСИХОСОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПАЦІЄНТАМ ЗАМІСНОЇ ПІДТРИМУВАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ. – К.: «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», 2014. – 128 с.
 19. ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ. Аналітично-статистичний довідник за 2013-2015 роки. – К.: МОЗ України, ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України», Український НДІ соціальної та судової психіатрії та наркології МОЗ України», 2016. – 79 с.
 20. ІГРОМАНІЯ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ [Текст] : науково-популярний посібник / І. Я. Пінчук, С. І. Табачніков, О. О. Древіцька, К. В. Аймедов, О. С. Осуховська, А. Г. Шевцов, О. В. Колодєжний [та ін.] ; за ред. д-ра мед. н. с.н.с. І. Я. Пінчук та д-ра мед. н. проф. С. І. Табачнікова. – К. : ТОВ «Медичний журнал «Нейроньюс», 2018. – 60 с.