Асоціація психіатрів України

ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧА РОБОТА

Підвищення кваліфікації фахівців в області психіатрії

Організовуються регулярні конференції для професіоналів, пацієнтів та їхніх родичів, проводяться тренінги та семінари. Для читання лекцій запрошуються іноземні фахівці.

Видання журналів психіатричної тематики

В даний час Асоціація видає журнал «Вісник Асоціації психіатрів України», який поширюється серед членів АПУ, лікарів - психіатрів України, споживачів психіатричної допомоги, їх родичів. Журнал розсилається в усі регіональні бібліотеки України.

Крім того, за участю АПУ в різні роки були засновані і видавалися інші журнали, а саме: «Соціально-психологічні та медичні аспекти жорстокості. Social, Psychological and Medical Aspects of Cruelty»,«Соціальна політика и соціальна робота», «З Архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ».

Видання зарубіжної періодики та книг

Протягом багатьох років АПУ відігравала провідну роль в заповненні інформаційних прогалин, переводячи, друкуючи і поширюючи сучасну світову літературу по психіатрії