Асоціація психіатрів України

ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРОЕКТИ АПУ

Соціологічне дослідження

Проекти: «Моніторинг дотримання прав людини», «Громадська думка, що стосується психічного здоров'я і хвороби».

Економічні дослідження

Проект: «Надання базових економічних обґрунтувань діяльності з реорганізації інфраструктури психіатричної допомоги».

Епідеміологічні дослідження

Проекти: «Психічне здоров'я дітей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС: досвід епідеміологічного дослідження»; «Алкоголізм і психічні захворювання в Україні».

Історичні дослідження

Проводяться дослідження історичних питань психіатрії в дореволюційний і в радянський період. Вивчаються документи, що залишилися після розпаду СРСР в архівах КДБ. Ведеться збір інформації від жителів України, які піддавалися примусовому лікуванню в психіатричних лікарнях СРСР через свої релігійні та політичні переконання.

Адаптація МКБ-10 в Україні (спільна робота з психіатрами США)

Участь в реформуванні психіатричної служби України.